q ZKwP - Związek Kynologiczny w Polsce i jego rola w hodowli psów

Krótka historia ZKWP sięga 1938 roku, kiedy to został założony jako organizacja mająca na celu promowanie hodowli psów rasowych oraz ochronę polskich ras psów. Współcześnie ZKWP jest jednym z najważniejszych podmiotów w polskim świecie kynologicznym, pełniąc kluczowe funkcje w zakresie hodowli, wystaw, szkoleń oraz ochrony polskich ras psów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej działalności ZKWP, jego strukturze organizacyjnej oraz praktycznym aspektom związanym z hodowlą psów rasowych w Polsce.

Czym jest ZKWP?

ZKWP została założona w 1938 roku jako organizacja mająca na celu promowanie hodowli psów rasowych oraz ochronę polskich ras psów. Współcześnie ZKWP jest jednym z najważniejszych podmiotów w polskim świecie kynologicznym, pełniąc kluczowe funkcje w zakresie hodowli, wystaw, szkoleń oraz ochrony polskich ras psów.

Związek Kynologiczny w Polsce: krótki przegląd

Historia związku kynologicznego w Polsce sięga 1938 roku, kiedy to został założony jako organizacja mająca na celu promowanie hodowli psów rasowych oraz ochronę polskich ras psów. Współcześnie jest jednym z najważniejszych podmiotów w polskim świecie kynologicznym, pełniąc kluczowe funkcje w zakresie hodowli, wystaw, szkoleń oraz ochrony polskich ras psów.

ZKWP jako polska organizacja kynologiczna

Jako polska organizacja kynologiczna, ZKWP pełni wiele istotnych funkcji. Przede wszystkim zajmuje się promowaniem hodowli psów rasowych oraz ochroną polskich ras psów. Ponadto, ZKWP organizuje różnego rodzaju wystawy, konkursy oraz szkolenia dla hodowców, sędziów i właścicieli psów. Dzięki swojej działalności, przyczynia się do rozwoju kynologii w Polsce oraz popularyzacji wiedzy na temat psów rasowych.

ZKWP jako członek Federacji Kynologicznej (FCI)

FCI ZKWP zostało członkiem w 1939 roku, co przyniosło wiele korzyści dla polskiej kynologii. Jako członkiem FCI ZKWP, organizacja ma możliwość współpracy z innymi krajowymi związkami kynologicznymi na całym świecie. Dzięki temu, ZKWP może uczestniczyć w międzynarodowych wystawach, konkursach oraz szkoleniach, co przyczynia się do rozwoju polskiej kynologii oraz popularyzacji wiedzy na temat psów rasowych. Ponadto, członkostwo w FCI umożliwia ZKWP uznawanie polskich rodowodów na całym świecie, co jest niezwykle ważne dla hodowców i właścicieli psów rasowych. Więcej na temat historii Związku Kynologicznego w Polsce przeczytasz: tutaj.

Struktura i organizacja ZKWP

Zarząd główny ZKWP oraz oddziały ZKWP tworzą strukturę i organizację Związku Kynologicznego w Polsce. W tym artykule omówimy szczegółowo zarówno zarząd główny, jak i oddziały ZKWP, ich zadania, funkcje oraz rolę w działalności związku.

Zarząd Główny ZKWP: zadania i funkcje

Zadania ZKWP realizowane są przez Zarząd Główny, który pełni kluczowe funkcje w organizacji. Zarząd Główny odpowiada za kierowanie działalnością związku, podejmowanie decyzji strategicznych oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz. Współpracuje również z zarządami oddziałów ZKWP, które działają na terenie całego kraju i realizują cele związku na szczeblu lokalnym.

Oddziały ZKWP: pierwsze oddziały i ich rola

Pierwsze oddziały ZKWP powstały wraz z założeniem związku w 1938 roku. Ich głównym celem było wspieranie hodowli psów rasowych oraz ochrona polskich ras psów na terenie swojego działania. Dziś oddziałów związku kynologicznego jest znacznie więcej, a ich rola w działalności ZKWP jest niezwykle istotna. Oddziały organizują lokalne wystawy, konkursy oraz szkolenia dla hodowców, sędziów i właścicieli psów, a także prowadzą działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie kynologii.

Praca oddziałów Związku: przykład oddziału bydgoskiego ZKWP

Przykładem aktywnego oddziału ZKWP jest oddział bydgoski, który prowadzi szeroką działalność na rzecz hodowli psów rasowych oraz ochrony polskich ras psów. Oddziału ZKWP Bydgoszcz organizuje liczne wystawy, konkursy oraz szkolenia dla hodowców, sędziów i właścicieli psów. Działalność ZKWP Bydgoszcz przyczynia się do rozwoju kynologii na terenie oddziału Bydgoszcz oraz popularyzacji wiedzy na temat psów rasowych.

Biura Zarządu Głównego Związku: jak działają?

Biura zarządu głównego Związku Kynologicznego w Polsce pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu organizacji. Są odpowiedzialne za koordynację działań zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, współpracując z zarządami oddziałów ZKWP. Biura zarządu głównego zajmują się również administracją, finansami oraz obsługą członków związku, a także reprezentują ZKWP na zewnątrz, np. w kontaktach z zarządem głównym związku międzynarodowego (FCI).

ZKwP logo

ZKWP w praktyce: hodowla psów rasowych

Rodowód ZKWP oraz spis hodowli psów pod kontrolą Związku to kluczowe elementy, które wpływają na jakość hodowli psów rasowych w Polsce. W tym artykule omówimy szczegółowo te aspekty oraz rolę Głównej Komisji Hodowlanej i hodowlanego biura oddziału w procesie hodowli psów rasowych.

Rodowód ZKWP: co to jest i jak go uzyskać?

Rodowód ZKWP to oficjalny dokument potwierdzający pochodzenie psa rasowego, jego przynależność do danej rasy oraz informacje o przodkach psa. Rodowód jest niezbędny dla hodowców, którzy chcą prowadzić profesjonalną hodowlę psów rasowych zgodnie z zasadami ZKWP. W celu wyrobienia rodowodu należy zgłosić się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP wraz z umową kupna i metryką psa wydaną przez ZKwP. Niezbędne jest również wstąpienie w poczet członków Związku Kynologicznego w Polsce. Czas oczekiwania na rodowód krajowy lub eksportowy liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów z oddziału do biura ZG ZKwP.

Więcej na temat rodowodów i kontrowersji związanych z pseudohodowlami w Polsce przeczytasz tutaj, a o procesie przyznawania rodowodów przez ZKwP tutaj.

Spis hodowli psów pod kontrolą ZKWP

Spis hodowli psów pod kontrolą ZKWP oddział to lista hodowli psów rasowych, które spełniają wymagania Związku Kynologicznego w Polsce. Spis ten jest dostępny na stronie internetowej ZKWP oraz w biurach oddziałów związku. Dzięki spisowi hodowli, osoby zainteresowane zakupem psa rasowego mogą sprawdzić, czy dana hodowla jest legalna i spełnia wymagania ZKWP. Spis hodowli jest również narzędziem kontroli jakości hodowli psów rasowych w Polsce.

Główna Komisja Hodowlana: jej rola w hodowli psów rasowych

Główna Komisja Hodowlana to organ ZKWP odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie zasad hodowli psów rasowych oraz kontrolowanie ich przestrzegania przez hodowców. Komisja współpracuje z hodowlanymi biurami oddziałów oraz sędziami kynologicznymi, aby zapewnić wysoką jakość hodowli psów rasowych w Polsce. Główna Komisja Hodowlana dba również o ochronę polskich ras psów oraz wspiera działania mające na celu popularyzację kynologii w kraju.

Hodowlane biuro oddziału: przykład oddziału ZKWP Bydgoszcz

Hodowlane biuro oddziału to miejsce, w którym hodowcy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące hodowli psów rasowych oraz zrealizować formalności związane z uzyskaniem rodowodu dla swojego psa. Przykładem takiego biura jest oddział ZKWP Bydgoszcz, który oferuje szeroką gamę usług dla hodowców, właścicieli psów oraz sędziów kynologicznych. W biurze hodowlanym oddziału można uzyskać informacje na temat wystaw, konkursów, szkoleń oraz innych wydarzeń związanych z kynologią. Biuro hodowlane oddziału ZKWP Bydgoszcz dba również o kontrolę jakości hodowli psów rasowych na terenie swojego działania.

Związek Kynologiczny w Polsce i polskie rasy psów

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKWP) odgrywa kluczową rolę w ochronie i promocji polskich ras psów. W tej sekcji omówimy szczegółowo, jak dba o ochronę polskich ras psów oraz przedstawimy przykłady ras, które znajdują się pod opieką Związku.

ZKWP a ochrona polskich ras psów

ZKWP, jako główna organizacja kynologiczna w Polsce, dba o ochronę i promocję polskich ras psów. Działania Związku obejmują m.in. opracowywanie i wdrażanie zasad hodowli, kontrolowanie jakości hodowli oraz wspieranie badań naukowych nad polskimi rasami psów. ZKWP współpracuje również z innymi organizacjami kynologicznymi na świecie, aby promować polskie rasy psów na arenie międzynarodowej.

Przykłady polskich ras psów pod opieką Związku Kynologicznego w Polsce

Wśród polskich ras psów znajdujących się pod opieką ZKWP, można wymienić następujące przykłady:

 1. Owczarek Podhalański – duża rasa psa, wywodząca się z regionu Podhala, wykorzystywana głównie jako pies pasterski i stróżujący.
 2. Chart Polski – polski odpowiednik greyhounda, charakteryzujący się smukłą sylwetką i dużą szybkością, wykorzystywany dawniej do polowań na zwierzęta.
 3. Terier Polski – średniej wielkości pies o silnej budowie, wykorzystywany jako pies myśliwski, stróżujący oraz towarzyszący.
 4. Gończy Polski – rasa psa myśliwskiego, wykorzystywana do tropienia i gonienia zwierzyny, charakteryzująca się wytrzymałością i wrodzoną pasją do pracy.
 5. Wilczarz Irlandzki – największa rasa psa na świecie, wywodząca się z Irlandii, ale mająca polskie korzenie, wykorzystywana jako pies stróżujący i towarzyszący.

ZKWP dba o ochronę i promocję tych oraz innych polskich ras psów, aby zachować ich unikalne cechy i przyczynić się do rozwoju kynologii w Polsce.

E-ZKWP platforma: nowoczesne narzędzie dla członków ZKWP

E-ZKWP platforma to innowacyjne rozwiązanie dla członków Związku Kynologicznego w Polsce, które ułatwia zarządzanie hodowlą, uczestnictwo w wystawach oraz dostęp do informacji o psach rasowych. W tej sekcji omówimy funkcje i korzyści płynące z korzystania z platformy E-ZKWP oraz przedstawimy szczegółowy przewodnik, jak z niej korzystać.

Jak korzystać z platformy E-ZKWP?

Aby zacząć korzystać z platformy E-ZKWP, należy najpierw zarejestrować się jako użytkownik. Po rejestracji i zalogowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp do swojego panelu, gdzie może zarządzać swoją hodowlą, zgłaszać psy na wystawy, przeglądać wyniki wystaw oraz uzyskiwać informacje o innych hodowlach i psach rasowych. Oto kilka kroków, które pomogą w korzystaniu z platformy:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik, podając swoje dane osobowe oraz dane hodowli (jeśli posiadasz).
 2. Zaloguj się na swoje konto, korzystając z podanego adresu e-mail i hasła.
 3. W swoim panelu użytkownika, dodaj swoje psy rasowe, wprowadzając ich dane, takie jak imię, rasa, numer rodowodu, wiek, płeć oraz zdjęcia.
 4. Zgłaszaj swoje psy na wystawy, wybierając odpowiednią wystawę z listy oraz wprowadzając dane psa, który ma w niej uczestniczyć.
 5. Przeglądaj wyniki wystaw, sprawdzając oceny, miejsca oraz ewentualne nagrody zdobyte przez swoje psy.
 6. Korzystaj z bazy danych platformy, aby uzyskiwać informacje o innych hodowlach, psach rasowych oraz wystawach.

Korzyści z korzystania z platformy E-ZKWP

Platforma E-ZKWP oferuje wiele korzyści dla członków, zarówno hodowców, jak i miłośników psów rasowych. Oto niektóre z nich:

 • Łatwość zarządzania hodowlą – dzięki platformie E-ZKWP, hodowcy mogą w prosty sposób zarządzać swoją hodowlą, dodając psy, aktualizując ich dane oraz śledząc ich osiągnięcia na wystawach.
 • Szybki dostęp do informacji – platforma umożliwia szybki dostęp do informacji o psach rasowych, hodowlach oraz wystawach, co ułatwia planowanie uczestnictwa w wydarzeniach kynologicznych.
 • Współpraca z innymi hodowcami – dzięki platformie E-ZKWP, hodowcy mogą nawiązywać kontakty z innymi hodowcami, wymieniać się doświadczeniami oraz współpracować w celu poprawy jakości hodowli psów rasowych.
 • Wsparcie dla hodowców – platforma E-ZKWP oferuje wsparcie dla hodowców, udzielając porad oraz pomagając w rozwiązywaniu problemów związanych z hodowlą psów rasowych.

Wprowadzenie platformy E-ZKWP znacznie ułatwia zarządzanie hodowlą oraz uczestnictwo w życiu kynologicznym, co przyczynia się do rozwoju kynologii w Polsce oraz poprawy jakości hodowli psów rasowych.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po Związku Kynologicznym w Polsce, omawiając jego historię, strukturę organizacyjną, działalność w zakresie hodowli psów rasowych oraz ochrony polskich ras psów. Przedstawiliśmy również nowoczesne narzędzie dla członków ZKWP – platformę E-ZKWP, która ułatwia zarządzanie hodowlą, uczestnictwo w wystawach oraz dostęp do informacji o psach rasowych.

Podkreśliliśmy rolę ZKWP jako polskiej organizacji kynologicznej oraz członka Federacji Kynologicznej (FCI). Omówiliśmy zadania i funkcje Zarządu Głównego ZKWP, oddziałów Związku oraz Biur Zarządu Głównego. Przybliżyliśmy również proces uzyskiwania rodowodu, spis hodowli psów pod kontrolą Związku oraz rolę Głównej Komisji Hodowlanej w hodowli psów rasowych.

W artykule zwróciliśmy uwagę na działania ZKWP na rzecz ochrony polskich ras psów oraz przedstawiliśmy przykłady takich ras pod opieką Związku. Na koniec omówiliśmy korzyści płynące z korzystania z platformy E-ZKWP oraz przedstawiliśmy szczegółowy przewodnik, jak z niej korzystać.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po Związku Kynologicznym w Polsce dostarczył czytelnikom wartościowych informacji oraz ułatwi zrozumienie roli i funkcjonowania tej ważnej organizacji w świecie kynologii.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.